Damma Daayada Suttra ධම්ම දායාද සූත්‍රය

පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමියන්ගේ විග්‍රහය

පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමියන්ගේ විග්‍රහය

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Part 14

15

16

පූජ්‍ය හිමියන් විසින් කරන ලද විග්‍රහය

01

02

03

04

05

පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් කරන ලද විග්‍රහය

01

02

03

04

05

Title