ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් දේශිත ධර්ම දේශනා

වන සෙනසුන් – ආරණ්‍ය සේනාසන

දිනෙන් දින එකතු වන නවතම ධර්ම දේශණා

METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero

METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero

METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය දේශනා මාලව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero Youtube Click කරන්න ...

ඔබටත් දැකබලා අනුමෝදන් වීම පිණිස අප කල පිංකම්