තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම ධම්මදීප නමින් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට බොහෝ කාලයක සිට සිත්තුල අදහසක් තිබුණත් එය මුදුන් පමුණුවා ගැනීම පිණිස කාලය සහ මුදල් වල අඩුපාඩුවක් පැවතීම හේතුවෙන් මෙසේ කලක් ගත විය.

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර මා කල්‍යාණ මිත්‍ර ගයාල් මහතා විසින් ලබා දීමෙන් පසු ඉඩ තිබෙන සෑම විටම ඔබ වෙත දහම් කරුණක් මනා ලෙස පිළියෙළ කොට ත්‍රිපිටක ධර්මයට අනුකූලව ලබාදීමට නිතැතින්ම කටයුතු සම්පාදනය කරමි.

බොහෝ විට කරුණු යම් යම් ස්ථාන වලින් උපුටා ගන්නා බැවින් යම් කිසි අඩුපාඩුවක් තිබුණහොත් අපව නොපමාව දැනුවත් කරන්න මටත් මුළු කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියටත් කරන මහත් මහානු සම්පන්න පුණ්‍ය කර්මයකි.

මෙහි නිතැතින්ම නිතර නිතර අප්ඩේට් කිරීම් සිදු වෙන අතර නිතර අප සමග රැඳී සිටින්න ඔබේ අදහස් හා යෝජනා අපට ඉදිරිපත් කරන්න.

මෙය පවත්වාගෙන යාම සහ තවත් බොහෝ කරුණු ඇතුළත් කොට පුළුල් කිරීමට ඉදිරි අනාගතයේ දී බලාපොරොත්තු වේ.

අවශ්‍ය දහම් කරුණු බොහෝමයක් තිබුනත් විවේක ඇති විටෙක මෙහි නිරත වීමට ලැබෙන හෙයින් ඒවා උඩුගත කර ගැනීමට බොහෝ කල් ගත වේ. ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය ආකාරයට ඒ කාර්යය කර ගැනීම පිණිස කෙනෙකු යොදා ගැනීමට හැකි නම් ඉක්මනින් තව තවත් කරුණු ඔබ වෙත ගෙන ඒමට හැකි වේ. මේ උතුම් ධර්ම දානමය කටයුත්තට ඔබත් දායක වීමට කැමති නම් පහත සඳහන් ගිණුම් අංකයට ඔබගේ දායකත්වය බැර කරන්න ධර්ම දානය ලොවේ ඇති උතුම් දානයකි
තෙරුවන් සරණයි

D.D.W.Samarasinghe

Sampath Bank Eheliyagoda

1020 5206 2370