සියලුම


June 1, 2021

Ederagala Wana Senasuna එඩේරගල වන සෙනසුන ගැන සියලු විස්තර දැනගැනීම සදහා පිවිසෙන්න

Ederagala Wana Senasuna එඩේරගල වන සෙනසුන ගැන සියලු විස්තර දැනගැනීම සදහා පිවිසෙන්න Location  https://goo.gl/maps/9amUy2sNjY95PwYQ9  
May 30, 2021

සිත දියුණු කිරීම | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

සිත දියුණු කිරීම Nauyane Ariyadhamma Maha Thero Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero අතීපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ  
May 30, 2021

ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක් Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero | Sinhala Budu Bana

ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක් | Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero | Sinhala Budu Bana ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක්… සිත නිවන බුදු බණ… දේශකයාණෝ – අතිපූජ්‍ය […]
May 29, 2021

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…Part 04 Ven Balangoda Radha Thero

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව… Ven Balangoda Radha Thero  Part 04 ශ්‍රී ; බු ; ව 2562 / 2019 ක් වු දුරැතු මස […]
May 29, 2021

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…Part 03 Ven Balangoda Radha Thero

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව… Ven Balangoda Radha Thero   Part 03 2019 ක් වූ දුරැතු මස 12 වන ශනි දින සපරගමු පුරවරයේ රත්නපුර […]
May 29, 2021

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් සිදුකළ අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව Part 02 – Ven Balangoda Radha Thero

තුන් යාමයක් පුරා සිදුකළ අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව Ven Balangoda Radha Thero  Part 02 රී ; බු ; ව 2562 / 2019 ක් වු දුරැතු මස […]
May 29, 2021

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…Part 01 Ven Balangoda Radha Thero

අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් Part 01    ven balangoda radha thero ශ්‍රී.බු.ව 2562 / 2019 ක් වූ දුරැතු මස 12 වන ශනි දින […]
May 29, 2021

Punggnabhisanda – “පුඤ්ඤාභිසන්ද” සද්ධර්ම දේශනාව – Ven. Kandekumbure Radha Thero

Punggnabhisanda – “පුඤ්ඤාභිසන්ද” සද්ධර්ම දේශනාව – Ven. Kandekumbure Radha Thero සැබෑ බෞද්ධයකු වන්නේ කෙසේද යන වග මනාව පෙන්වා දෙමින් 2018 ජනවාරි මස 01 වන දින ප:ව: […]
May 29, 2021

මහා ආර්යවංශ දේශනාව 02 කොටස – Maha Aryawansha deshanawa 02 – Ven. Kandekumbure Radha Thero

Maha Aryawansha deshanawa 02  මහා ආර්යවංශ දේශනාව 02 කොටස  Ven. Kandekumbure Radha Thero මිහිකත සනසවමින් මහ පොළව මත වැඩම කළ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන් වහන්සේලාගේ වංශ කථාව…. අතීත […]
Dhamma Deepa