Ven.koralayagama saranatissa thero


December 8, 2021

ගුණය අනුව දානයේ ආනිසංස වෙනස්වන අයුරු

December 8, 2021

දෙවියන්ට අපි දෙන පින් ගන්න පුළුවන්ද

December 8, 2021
පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

සම්පූර්ණ දේශනාව  Link
Donations