ධර්ම දේශනා මාලාවන්

June 6, 2021

75 Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga | හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග 2021-05-29

හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga | 2021-05-29
June 6, 2021

77 Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga | හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග 2021-05-06

හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග Hiru TV Samaja Sangayana -Sathi Aga | 2021-05-06
June 6, 2021

07 Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga | හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග 2020-09-26

Hiru TV Samaja Sangayana Sathi Aga | 2020-09-26
June 3, 2021

සප්ත බොජ්ඣංග | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero PART 02

සප්ත බොජ්ඣංග පළමු කොටස  Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero PART 02
June 3, 2021

සප්ත බොජ්ඣංග | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero PART 01

සප්ත බොජ්ඣංග පළමු කොටස | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero PART 01
May 30, 2021

සිත දියුණු කිරීම | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

සිත දියුණු කිරීම Nauyane Ariyadhamma Maha Thero Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero අතීපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ  
May 30, 2021

ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක් Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero | Sinhala Budu Bana

ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක් | Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero | Sinhala Budu Bana ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක්… සිත නිවන බුදු බණ… දේශකයාණෝ – අතිපූජ්‍ය […]
May 29, 2021

මහා ආර්යවංශ දේශනාව 02 කොටස – Maha Aryawansha deshanawa 02 – Ven. Kandekumbure Radha Thero

Maha Aryawansha deshanawa 02  මහා ආර්යවංශ දේශනාව 02 කොටස  Ven. Kandekumbure Radha Thero මිහිකත සනසවමින් මහ පොළව මත වැඩම කළ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන් වහන්සේලාගේ වංශ කථාව…. අතීත […]
May 27, 2021

මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව

2020 /05 /07 වෙසක් පොහෝ දින Colombo television මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව පුජනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන්වහන්සේ
Dhamma Deepa