පිං පොත


July 1, 2021
මා කල්‍යාණ මිත්‍රයන් පිරිසක් විසින් ම මුලසිට ගොඩනඟා සාදන්නට යෙදුණු පන්සල් භූමිය සඳහා නිරන්තරයෙන් ම උදව් උපකාර කරමින් ඒ පන්සල් භූමිය සඳහා පළමුව දැල්වීම පිණිස සියලු ආලෝක විදුලි බල්බ පූජා කිරීම. මේ සියලු පින් ඔබ සැම දැක බලා අනුමෝදන් වන්න

Page 08

මා කල්‍යාණ මිත්‍රයන් පිරිසක් විසින් ම මුලසිට ගොඩනඟා සාදන්නට යෙදුණු පන්සල් භූමිය සඳහා නිරන්තරයෙන් ම උදව් උපකාර කරමින් ඒ පන්සල් භූමිය සඳහා පළමුව දැල්වීම පිණිස සියලු
July 1, 2021
methmunu viharaya

Page 07

මා කල්‍යාණ මිත්‍රයන් පිරිසක් විසින් ම මුලසිට ගොඩනඟා සාදන්නට යෙදුණු පන්සල් භූමිය සඳහා නිරන්තරයෙන් ම උදව් උපකාර කරමින් ඒ පන්සල් භූමිය සඳහා පළමුව දැල්වීම පිණිස සියලු
July 1, 2021
අද-දින-උදෑසන-සම්බුද්ධ-පූජාව-සඳහා-උදෑසන-දානය-පැන්

Page 06

අද දින උදෑසන සම්බුද්ධ පූජාව පූජා කිරීම සහ නිවන් මග භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සුළු මුදල් පරිත්‍යාගයක් කිරීමට දායක වීම සියලු පින් දැක බලා අනුමෝදන්
July 1, 2021
radha-thero-with-malpojaawa

Page 05

බෙලිහුල්ඔය සීලසමාහිත ආරණ්‍ය සේනාසනයේ අමා දොර කණ්ඩායම සමගින් රුවන්වැලිසෑය ථූපාරාමය ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය ආදී මහා පුණ්‍ය භූමියන්ට නෙලුම් මල් තිස්දාහක් පමණ පූජා කිරීමේ පිංකමට සහභාගී
June 29, 2021
04 සසුන් කෙත සමගින් රිටිගල ආරන්‍ය සේනාසනයේ අරිට්ඨ මහ රහතන් වහන්සේ වැඩ සිටි කුටියට සමීපයෙ කුටියක් සෑදීම සඳහා දායකත්වය ලබාදීම

Page No 04

සසුන් කෙත සමගින් රිටිගල ආරන්‍ය සේනාසනයේ අරිට්ඨ මහ රහතන් වහන්සේ වැඩ සිටි කුටියට සමීපයෙ කුටියක් සෑදීම සඳහා දායකත්වය ලබාදීම සසුන්කෙත සංවිධානය සමඟ එක්ව කරගත් තවත් මහානීය
June 29, 2021
උදෑසන-සම්බුද්ධ-පූජාව-හීල්-දානය-ගිලන්පස-පැන්-පහන්-සුවඳ-දුම්-පූජා-කර-වන්දනා-කළෙමි

Page No 03

උදෑසන සම්බුද්ධ පූජාවට හීල්දානය ගිලන්පස පැන් පහන් සුවඳ දුම් පූජා කර පලතුරු ආදියෙන්ද සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සත්කාර කරන්නට යෙදුණි. දුගී මගී යාචකයන්ට ද දන් දීමට දවසේ
June 29, 2021

Page No 02

අද උදෑසන පැමිණි යාචකයකු සඳහා රුපියල් 100.00 ක් පරිත්‍යාග කළෙමි බොහෝ විට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් හිඟන්නෙකුට රුපියල් සීයක් දෙන එකත් පින් පොතට දාන්න ඕන දෙයක් ද
May 24, 2021
ruwanwali mahaa saya

Page 01

රුවන්වැලි සෑ රදුන් උදෙසා ඒ වටා ආරක්ෂක වැටක් ඉදිකිරීමට සසුන්කෙත සමගින් සහභාගී වීම සසුන්කෙත සංවිධානය සමඟ එක්ව කළ ගත් මහා පුණ්‍යකර්මයක්. ද්‍රෝණයක් ධාතූන් වහන්සේලා වැඩ සිටින