Karaneeya Metta Suttra කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

දේශනා 01

දේශනා 02

දේශනා 03

දේශනා 04

දේශනා 05

දේශනා 06

දේශනා 07

දේශනා 08

පූජ්ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමියන් විසින් විග්රහ කරන ලද කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

මෙතනින් පිවිසෙන්න

දේශනා 01 දේශනා 02
දේශනා 03 දේශනා 04
දේශනා 05 දේශනා 06
දේශනා 07 දේශනා 08
දේශනා 09 දේශනා 10
දේශනා 11 දේශනා 12
දේශනා 13 දේශනා 14
dhammadeepa.lk

දේශනා 09

දේශනා 10

දේශනා 11

දේශනා 12

දේශනා 13

දේශනා 14