අපේ පුදබිම්

කැලණිය රජ මහා විහාරය Kelaniya Raja Maha Viharaya

කැලණිය රජ මහා විහාරය Kelaniya Raja Maha Viharaya ඓතිහාසික ශ්‍රී කල්‍යාණී රජමහා විහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවරට නුදුරින් ඇති සුන්දර කල්‍යාණී ගංගාව දෙපස රමණීය තුරු-ලතා-මල්-ඵල ඖෂධාදියෙන් සමුපේත ව සොබා සෞන්දර්යයෙන් අත්‍යලංකාර වූ චිත්තාකර්ෂණීය සාරභූමියක පිහිටි මහත්

ස්වර්ණමාලි මහා ථුපය පිළිබද තොරතුරු හා ස්තූපයේ දුර්ලභ ඡයාරුප / Ruwanweli Maha Seya Stupa Information & Rare Images

ස්වර්ණමාලි මහා ථුපය පිළිබද තොරතුරු හා ස්තූපයේ දුර්ලභ ඡයාරුප Ruwanweli Maha Seya Stupa Information & Rare Images රුවන්වැලි සෑය, රත්නමාලි ස්තූපය, ස්වර්ණමාලි මහා ථුපය , මහා ථුපය ආදී නම් වලින් හදුන්වනු ලබන මෙම දාගැබ ලක්දිව බෞද්ධයාගේ  වඩාත්ම